BH Market je online shop koji čuva i štiti vaše privatne podatke. Garantujemo da ćete u suradnji sa nama imati diskretan i povjerljiv odnos. Plaćanje se vrši pri preuzimanju pošiljke i dozvoljeno je pogledati pošiljku prije plaćanja. U slučaju reklamacije kupac mora u roku od 2 dana da prijavi reklamaciju i vrati pošiljku. U slučaju povrata kupac plaća pošiljku.